Умови доступу та користування JECRM

Дякуємо за те, що ви обрали JECRM

Ці Умови доступу та користування (далі – «Ліцензійний договір», «Ліцензійна угода», «Угода») є публічною офертою про укладення ліцензійної угоди між ФОП Воробйов В. В. (далі – Ліцензіар, JECRM) та будь-якою фізичною особою, фізичною особою-підприємцем чи юридичною особою (далі — Клієнт), яка разом з Політикою конфіденційності регулює порядок доступу та користування Клієнтом програмним забезпеченням (Сервісом) Ліцензіара та надання ним послуг, визначених цією Угодою. Предметом цієї угоди є надання JECRM доступу та права користування Сервісом, який здійснює автоматизоване адміністрування та оптимізацію комплексу процесів обробки замовлень в Інтернеті, за умови дотримання всіх обмежень та умов використання Сервісу відповідно до функціональних можливостей та умов цієї Угоди.
Ця Угода містить усі істотні умови Ліцензійного договору та відповідно до ст. 638, 641, 642 Цивільного кодексу України, у разі прийняття всіх наступних умов та оплати послуг, Клієнт стає особою, яка прийняла умови цієї оферти (що акцептувала оферту), що рівноцінно укладенню договору на умовах, визначених цією Угодою (офертою). Якщо будь-які умови, визначені цією Угодою, не приймаються особою, яка має намір використовувати Сервіс, така особа не має права використовувати Сервіс, що надається за цією Угодою.
Реєструючись для використання Сервісу, Клієнт та особи, яким буде надано Клієнтом доступ до його облікового запису, Адміністратор/Користувач погоджується дотримуватись умов цієї Угоди.

Визначення термінів
Сервіс – послуги та продукти (програмне забезпечення), що надаються через веб-сайт, розміщений за адресою: https://jecrm.org
Користувач – означає фізичну особу, яка має доступ до Сервісу, наданий Клієнтом або Адміністратором.
Клієнт – фізична особа, самозайнята особа, підприємець, юридична особа, яка оплачує послуги та є власником облікового запису.
Адміністратор – фізична особа, призначена Клієнтом як основний адміністративний контакт для прийняття рішень, пов’язаних з управлінням сервісу, відключеннями від сервісу, вирішенням інших технічних питань, які мають повноваження від Клієнта, адмініструвати доступ до Сервісу, а також призначати додаткових адміністраторів/користувачів. Перша особа, зареєстрована у Сервісі Клієнтом, призначається Адміністратором.
Дані облікового запису – відомості, які зберігає Ліцензіар і які дозволяють ідентифікувати Клієнта, Користувача, Адміністратора та необхідні для керування та використання Сервісу. Дані облікового запису не містять відомостей, що завантажуються (зберігаються) Клієнтом/Адміністратором/Користувачем, що стосуються їх контактів, проектів, завдань, подій або інших аналогічних даних тощо.
Контент – будь-яка інформація та матеріали, які Клієнт (через Адміністратора/Користувача) завантажує або публікує у Сервісі.
Конфіденційна інформація – будь-які відомості, передані Клієнтом, його Адміністратором та/або Користувачами, включаючи відомості, що вносяться до Сервісу будь-яким можливим способом, а також відомості JECRM, які вважаються її власністю або комерційною таємницею, прямо чи опосередковано, у будь-якій формі розкриті сторонами після набрання чинності цією Угодою.
Обліковий запис – запис у системі Ліцензіара, який зберігає дані, що дозволяють ідентифікувати Адміністратора/Користувача.
Технічна підтримка – комплекс заходів, які можуть здійснюватись JECRM у встановлених ним межах та обсягах з метою забезпечення функціонування Сервісу, включаючи інформаційно-консультаційну підтримку з питань використання Сервісу.

1. Умови використання сервісу. Безпека та доступ1.1. Користуватись Сервісом мають право виключно зареєстровані Клієнти. Щоб отримати доступ до Сервісу, особи повинні надати своє повне ім’я (найменування), діючу електронну адресу та іншу інформацію, необхідну для реєстрації.
1.2. Для реєстрації Клієнт зобов’язується надати правдиву та повну інформацію про себе та Адміністраторів/Користувачів з питань, що пропонуються у формі реєстрації, та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. При реєстрації Клієнт вказує свою назву латиницею, яка надалі буде використана для доступу до Сервісу (Приклад: назва латиницею “Name”, відповідно для доступу до Сервісу Клієнта надається посилання name.jecrm.org). Якщо Клієнт/Адміністратор надає неправильну інформацію або JECRM має підстави вважати, що надана Клієнтом інформація є неповною або помилковою, JECRM має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Клієнта/Адміністратора/Користувача, а також заборонити Клієнту/Адміністратору/Користувачу використовувати Сервіс.
1.3. JECRM залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Клієнта/Адміністратора підтвердження даних, зазначених при реєстрації, та запитати у зв’язку з цим відповідні документи, ненадання яких, на розсуд JECRM, може бути прирівняне до надання неправдивої інформації та викликати наслідки, передбачені п. 1.2 цієї Угоди.
1.4. При реєстрації Клієнт вказує свою електронну адресу, яка надалі використовується як логін для доступу до Сервісу та самостійно вибирає собі логін (унікальне символьне ім’я облікового запису) та пароль для доступу до облікового запису. JECRM має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи тощо).
1.5. Клієнт/Адміністратор/Користувач самостійно несуть відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування) вибраного ними пароля, а також самостійно забезпечують конфіденційність свого пароля.
1.6. Кожному Клієнту надається унікальний ідентифікатор доступу до Сервісу. Клієнт повинен забезпечити, щоб кожне ім’я Адміністратора, Користувача використовувалося лише Клієнтом (у діяльності Клієнта), та не використовувалося іншими особами.
1.7. Адміністратор повинен мати повноваження адміністрування та користування Сервісом від імені Клієнта, а також має право надавати доступ додатковим Адміністраторам/Користувачам. Адміністратор має право вимкнути користувача, якщо Адміністратор (або Клієнт) бажає припинити доступ до Сервісу цього Користувача.
1.8. У разі припинення Сервісу JECRM зв’язується лише з Клієнтом для видалення відповідних даних облікового запису та надання можливості вивантаження Контенту.
1.9. JECRM забезпечує доступ до Сервісу лише за допомогою веб-інтерфейсу з дотриманням положень цієї Угоди.
1.10. JECRM використовує безпечний метод автентифікації та доступу до Сервісу, зокрема шляхом:
а) управління паролями користувачів та захисту паролів з використанням розумних програм з управління паролями;
б) передачу паролів у зашифрованому вигляді.
1.11. Клієнт несе відповідальність за захист імен Користувачів та паролів або інших кодів, пов’язаних із Сервісом, а також за відповідність Контенту приписам Закону.
1.12. Клієнт зобов’язується дотримуватися політики та процедур запобігання несанкціонованому використанню імені користувача та пароля та негайно повідомляє JECRM про підозру втрати паролів або їх несанкціоноване використання третіми особами.
1.13. JECRM повідомляє Клієнта про будь-які дії/події, які, на думку JECRM, можуть призвести або призвели до несанкціонованого доступу, розкриття, використання та пошкодження Контенту Клієнта.
1.14. У разі порушення безпеки та порядку автентифікації доступу до Сервісу, JECRM співпрацює з Клієнтом з метою встановлення причин порушення та виявлення зміненого Контенту, а також надає допомогу Клієнту у розслідуванні та запобіганні повторному порушенню.
1.15. JECRM здійснює заходи щодо захисту Контенту та його надійного збереження з урахуванням технологічного розвитку та вартості реалізації таких заходів.
1.16. Клієнт (Адміністратор, користувачі Клієнта) зобов’язується не здійснювати самостійно та не дозволяти іншим особам здійснювати таку діяльність:
● надавати доступ до Сервісу (Сервіс) у прокат, оренду або у тимчасове користування;●  використовувати Сервіс шляхом трансляції на Інтернет-сайтах, як на комерційній, так і на некомерційній основі; здійснювати модифікації Сервісу, його дизайну та зовнішнього вигляду;● створювати умови для використання Сервісу особами, які не мають особистих прав на доступ та права користування Сервісом, крім Користувачів Клієнта;● випускати у світ (публікувати) будь-які фрагменти та складові Сервісу, в тому числі надаючи іншим особам можливість їх копіювання;● намагатися обійти технічні обмеження Сервісу;●  передавати права на використання Сервісу третім особам.
2. Ліцензійні умови2.1. Сервіс є результатом інтелектуальної діяльності та об’єктом авторських та інтелектуальних прав JECRM, які регулюються та захищені законодавством України про інтелектуальну власність та норми міжнародного права.
2.2. Алгоритми роботи Сервісу та його вихідні коди (у тому числі їх частини) є комерційною таємницею JECRM. Будь-яке їх використання або використання Сервісу у порушенні умов цієї Угоди розглядається як порушення прав JECRM та є достатньою підставою для позбавлення Клієнта наданих за цією Угодою прав.
2.3. JECRMгарантує, що має всі необхідні за цією Угодою права для надання їх клієнту, включаючи документацію до Сервісу.
2.4. Клієнту надається невиключна, невідчужувана, обмежена ліцензія на доступ та використання Сервісу. Клієнту надається право розміщення свого Контенту та використання функціональних можливостей Сервісу в обсягах, визначених обраним тарифом.
2.5. JECRM не переглядає та не здійснює перевірку Контенту, що розміщується клієнтом, а також не набуває жодних прав, включаючи права інтелектуальної власності, на контент Клієнта.
2.6. Клієнт зобов’язується ознайомити Адміністраторів/Користувачів зі змістом цієї Угоди та забезпечити дотримання ними її положень. Клієнт несе відповідальність за дії/бездіяльність Адміністраторів/Користувачів під час використання Сервісу, у тому числі за розкриття/видалення Контенту та розкриття/розповсюдження конфіденційної інформації.
2.7. Клієнт не має права копіювати, перепродувати або будь-яким іншим чином відтворювати або відчужувати Сервіс. Клієнт/Адміністратори/Користувачі зобов’язуються не використовувати доступ до Сервісу або будь-якої частини Сервісу, за винятком власної (внутрішньої) діяльності Клієнта.
2.8. Ця Угода не надає Клієнту (Адміністраторам, Користувачам) жодного права на використання будь-яких товарних знаків, логотипів, доменних імен та інших об’єктів виняткових прав, що використовуються JECRM під час пропозиції Сервісу. Клієнт зобов’язується використовувати Сервіс таким чином, щоб не розповсюджувати відомості, що не відповідають дійсності та які можуть викликати помилкове уявлення про власника Сервісу або послуги та продукти, що надаються JECRM через веб-сайт, розміщений за адресою: https://jecrm.org.
2.9. Клієнт не має права завантажувати, публікувати, передавати, зберігати розповсюджувати через Сервіс (або безпосередньо на Сервіс) віруси, комп’ютерні програми, які самі відтворюються та містять будь-які руйнівні коди, віруси чи інше шкідливе програмне забезпечення.
2.10. За винятком цієї невиключної ліцензії, що надається згідно з цією Угодою, Клієнт визнає та погоджується, що всі права власності, виключні та інші права щодо Сервісу належать JECRM. Клієнт має дозвіл використовувати Сервіс виключно через сайт https://jecrm.org.
2.11. JECRM залишає за собою право в будь-який час на свій розсуд вчиняти будь-які дії, які вважає за необхідне щодо Контенту, який порушує умови цієї Угоди, включаючи її видалення.
2.12. JECRM залишає за собою право в будь-який час додавати, змінювати або припиняти, тимчасово або повністю, будь-які функціональні можливості Сервісу, з повідомленням Клієнта або без повідомлення, за винятком випадків, коли JECRM вносить зміни, які суттєво знижують функціональність Сервісу. В останньому випадку JECRM надішле Клієнту відповідне повідомлення за 30 (тридцять) днів і Клієнт має право розірвати цю Угоду.
2.13. JECRM залишає за собою право тимчасово призупинити доступ до Сервісу з метою обслуговування, ремонту або встановлення оновлень. JECRM надішле відповідне повідомлення не менше ніж за 3 (три) робочі дні до призупинення відповідного доступу. JECRM має право тимчасово призупинити доступ до Сервісу за умов, які потребують невідкладних дій для захисту Сервісу. JECRM здійснює всі розумні засоби та способи, щоб мінімізувати ефект від зупинення роботи Сервісу.
2.14. Клієнт має право регулярно зберігати весь свій Контент на сторонніх і самостійно обраних сервісах (хмарних, локальних тощо), використовуючи для цього відповідні технічні засоби та інструменти, не порушуючи при цьому прав інтелектуальної власності JECRM.

3. Оплата, зміна права доступу та користування сервісом3.1. За користування Сервісом Клієнт вносить оплату за умов, викладених нижче.
3.2. Усі платежі включають ПДВ за умови, що вони включені до рахунку-фактури.
3.3. Оплата доступу та права використання Сервісу здійснюється Клієнтом у безготівковому порядку шляхом перерахувань коштів через особистий кабінет.
3.4. Якщо Клієнт (платник) є фізичною особою або самозайнятою особою, оплата доступу та користування Сервісом здійснюється за допомогою платіжних систем через сайт https://jecrm.org. Якщо Клієнт (платник) є підприємцем або юридичною особою, оплата доступу та користування Сервісом здійснюється на підставі рахунку-фактури або інвойсу, що виставляється JECRM за 5 (п’ять) календарних днів до закінчення періоду ознайомлення або закінчення чергових оплачених 30 (тридцяти) календарних днів. сервісом. Певні методи оплати можуть передбачати комісію за перерахування коштів.
3.5. Розмір оплати за доступ та користування Сервісом, пропоновані JECRM залежать від обсягу послуг, що споживається згідно тарифу на сайті https://jecrm.org/#pricing.
3.6. Плата за користування Сервісом нараховується Клієнту щомісяця, 1-го числа кожного місяця. Усі платежі не підлягають поверненню за винятком випадків, передбачених у п. 3.10. цієї Угоди.
3.7. У разі невнесення плати за користування Сервісом протягом 10 (десяти) календарних днів при негативному балансі JECRM здійснює блокування доступу до Сервісу до моменту оплати. Моментом оплати є зарахування коштів на баланс JECRM.
3.8. Крім плати за користування Сервісом, Клієнт може понести додаткові витрати, пов’язані з доступом до Сервісу, зокрема, але не виключаючи, плату за доступ до мережі Інтернет, роумінг даних тощо.
3.9. JECRM має право в односторонньому порядку змінювати вартість Тарифів за надання права доступу та користування Сервісом шляхом розміщення (публікації) таких змін на https://jecrm.org. Такі зміни набирають чинності з моменту їх публікації, якщо інший термін та порядок набрання чинності такими змінами не обумовлені при їх публікації. У разі зміни вартості Тарифів за надання права доступу та користування Сервісом, JECRM повідомляє чинних клієнтів Сервісу про такі зміни за 30 (тридцять) календарних днів шляхом надсилання листа на електронну пошту Клієнта.
3.10. У випадку, коли Сервіс недоступний через дії або бездіяльність JECRM, плата за користування Сервісом (щомісячна або щорічна) буде перерахована і Клієнту буде надано додатковий період користування Сервісом пропорційно до терміну, коли Сервіс був недоступний.
3.11. Будь-які платежі за дострокову відмову від користування Сервісом не стягуються. Права доступу та користування Сервісом, скасовані до закінчення строку поточного платіжного періоду, у наступний період не включаються.

4. Строк дії угоди та припинення права доступу та користування сервісом4.1. Строк дії цієї Угоди починає свій перебіг з моменту акцепту цієї оферти і діє доки використання Сервісу не буде припинено наприкінці відповідного періоду або з інших підстав, передбачених Угодою.
4.2. Будь-яка сторона цієї Угоди має право її розірвати у будь-який час шляхом письмового повідомлення іншої сторони у разі суттєвого порушення цієї Угоди.
4.3. JECRM має право у разі порушення Клієнтом умов цієї Угоди в односторонньому порядку розірвати цю Угоду, повідомивши про це Клієнта за один робочий день до передбачуваної дати такого розірвання, без подальших виплат будь-яких компенсацій Клієнту, пов’язаних із зазначеним розірванням.
4.4. Якщо Клієнт має намір скасувати право доступу та користування Сервісом або анулювати обліковий запис, Клієнт (або Адміністратор) має можливість це зробити від свого імені в будь-який час, використовуючи для цього відповідні функції Сервісу. Припинення права доступу та користування Сервісом або анулювання облікового запису іншим чином не допускається.
4.5. Клієнт повинен видалити весь свій Контент із Сервісу до припинення дії цієї Угоди. JECRM видаляє або знищує весь Контент, який зберігається в Сервісі, через 14 (чотирнадцять) календарних днів після припинення Угоди або припинення права доступу та користування Сервісом. JECRM не зобов’язується повідомляти Клієнтам про видалення їхнього Контенту після припинення Угоди або права доступу та користування Сервісом. JECRM не несе відповідальності перед Клієнтом або будь-якими Користувачами за видалення Контенту відповідно до цієї Угоди.
4.6. У разі припинення Сервісу з будь-якої причини, Клієнт матиме 14 (чотирнадцять) днів для перенесення Контенту до іншого місця до його видалення. JECRM може надавати доступ Клієнту до його Контенту після припинення Угоди або припинення права доступу та користування Сервісом на платній основі.

5. Конфіденційна інформація. Захист персональних даних5.1. Кожна сторона погоджується визнавати всю Конфіденційну інформацію як конфіденційну – не використовувати та не розкривати її за винятком випадків, коли це необхідно для виконання цієї Угоди.
5.2. Клієнт, який у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» діє як Власник персональних даних або Одержувач, або Розпорядник щодо контактів (працівників, клієнтів, замовників тощо) – суб’єктів персональних даних та JECRM зобов’язуються дотримуватись приписів зазначеного Закону з обробки персональних даних (зокрема з допомогою інформаційних (автоматизованих) систем).
5.3. Клієнт, приймаючи цю Угоду, гарантує, що має всі законні підстави збирати, реєструвати, накопичувати, зберігати, адаптувати, змінювати, оновлювати, використовувати та розповсюджувати (публікувати, передавати), знеособлювати, знищувати персональні дані та інші відомості, що становлять зміст Контенту з використанням Сервіси.
5.4. JECRM здійснює дії щодо забезпечення збереження та нерозповсюдження персональних даних та протидії несанкціонованій обробці, втраті або знищенню. JECRM діятиме лише за дорученням Клієнта щодо персональних даних, які були оброблені JECRM.

6. Відповідальність6.1. За порушення умов цієї Угоди настає відповідальність, передбачена законодавством України.
6.2. JECRM не несе відповідальності перед Клієнтом/Адміністраторами/Користувачами за будь-які збитки, будь-яку втрату доходів, прибутку, інформації або заощаджень, пов’язаних з використанням або неможливістю використання Сервісу, у тому числі у разі попереднього повідомлення з боку Клієнта/Адміністраторів/Користувачів про можливість таких збитків, або за будь-яким позовом третьої сторони.
6.3. JECRM звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання цієї Угоди, якщо це сталося внаслідок зовнішніх обставин та/або дій (бездіяльності) третіх осіб, (обставини та дії/бездіяльність) знаходяться поза контролем та/або без вини JECRM.
7. Технічна підтримка7.1. JECRM здійснює Технічну підтримку Клієнтів/Адміністраторів/Користувачів, у тому числі з питань, пов’язаних з функціональністю, особливостями експлуатації на стандартних конфігураціях, підтримуваних операційних та інших систем Сервісу.
7.2. Клієнт/Адміністратори/Користувачі мають право звертатися до служби технічної підтримки JECRM без виплати додаткової винагороди.
7.3. Для здійснення технічної підтримки JECRM має право вимагати від Клієнта/Адміністраторів/Користувачів надання інформації щодо даних облікового запису та/або даних від третіх сервісів, які інтегровані з системою JECRM.
7.4. Технічна підтримка Клієнтам з активним доступом до Сервісу надається в чаті всередині програми, телефоном, електронною поштою jecrm.office@gmail.com або в Telegram: @jecrmorg. 
8. Інші умови8.1. Кожна сторона погоджується виконувати цю Угоду відповідно до законодавства України. Усі суперечки, прямо чи опосередковано, які можуть виникнути з цієї Угоди, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
8.2. Клієнт зобов’язується відшкодувати JECRM збитки, які можуть виникнути в останнього внаслідок порушення Клієнтом (його Адміністраторами або Користувачами) зобов’язань, встановлених цією Угодою. JECRM негайно повідомляє Клієнта про будь-яку претензію чи шкоду, які прямо чи опосередковано мають своїм предметом порушення Клієнтом (його Адміністраторами, Користувачами) зобов’язань, встановлених цією Угодою. Клієнт зобов’язується сприяти JECRM у захисті від будь-яких претензій, позовів, скарг, що надійшли від третіх осіб, якщо вони виникли внаслідок порушення Клієнтом (його Адміністраторами або користувачами) зобов’язань, встановлених цією Угодою.
8.3. Сервіс може бути несумісним із комп’ютером або іншим обладнанням Клієнта. JECRM не гарантує будь-яких результатів, які мав намір досягти (отримати) Клієнт, використовуючи Сервіс.
8.4. Ця Угода є повною домовленістю між JECRM та Клієнтом і регулює використання Клієнтом Сервісу, замінюючи будь-які попередні домовленості між Сторонами (включаючи попередні редакції Угоди).
8.5. JECRM має право залучати третіх осіб для підтримки працездатності Сервісу, залишаючись у рамках цієї Угоди, відповідальної перед Клієнтом за дії залучених осіб.
8.6. Жодна із Сторін цієї Угоди не може передавати (відступати) будь-які зі своїх прав чи обов’язків третім особам без попередньої письмової згоди іншої сторони, за винятком випадків злиття або реорганізації, якщо покупець (новостворена особа) погодився на дотримання цієї Угоди.
8.7. JECRM може надати можливість інтеграції Сервісу з продуктами сторонніх постачальників на вибір та на ризик Клієнта. У цьому випадку JECRM не несе відповідальності за наслідки такої інтеграції. JECRM має право змінювати або припиняти інтеграцію Сервісу з іншими сервісами та продуктами сторонніх постачальників без попереднього повідомлення Клієнта.
8.8. Недоступність Сервісу (в розумінні п. 3.10 цієї Угоди) означає будь-який період часу, що перевищує 60 хвилин, протягом яких Клієнт/Адміністратор/Користувач не може отримати доступ до Сервісу внаслідок відмови служби, за винятком запланованого простою.
8.9. З усіх питань, не врегульованих цією Угодою, Клієнт та JECRM керуються чинним законодавством України.
8.10. JECRM має право змінювати умови цієї Угоди в односторонньому порядку шляхом розміщення зміненого тексту в Інтернеті на сайті https://jecrm.org. У разі внесення JECRM змін до умов цієї Угоди, вони набирають чинності з моменту опублікування, якщо інший термін та порядок набрання чинності такими змінами до цієї Угоди не обумовлено при їх опублікуванні.